Facebook Twitter instagram Email
Homepagina > > > Wettelijke vermeldingen
Nieuw: Stel uw vakantie in verscheidene tranches kosteloos - telefonische informatie

JURIDISCH

Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid:

KAMPEREN VAN DE OCEAAN
TEL: 33 (0) 2 40 23 07 69
FAX: 33 (0) 2 40 15 70 63
RCS Saint-Nazaire B 309 824 993
Ander vastgoed verhuur - NAF 5530Z
Hoofdkantoor: Lieu-Dit les Frauds - 44490 LE CROISIC
Juridische vorm: vereenvoudigde Joint Stock Company
Sociale Hoofdstad: 78.297,00 EURO
Hoofdkantoor:
ADRES: Red House Road 44490 Le Croisic

Site bewerkt door het bedrijf
COM OP CAMPINGS
Internet portals
8 RUE DES BERNACHES
44490 HET KRUISJE

Host
Magic Online via Nikozen
130-134 President Wilson Avenue
93512 Montreuil Cedex

Publishing Director:

KAMPEREN VAN DE OCEAAN
TEL: 33 (0) 2 40 23 07 69
FAX: 33 (0) 2 40 15 70 63
RCS Saint-Nazaire B 309 824 993
Ander vastgoed verhuur - NAF 5530Z
Hoofdkantoor: Lieu-Dit les Frauds - 44490 LE CROISIC
Juridische vorm: vereenvoudigde Joint Stock Company
Sociale Hoofdstad: 78.297,00 EURO
Hoofdkantoor:
ADRES: Red House Road 44490 Le Croisic

Verklaring betreffende de correctie en verwijdering van genomineerde gegevens

Volgens de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, heeft u het recht zich te verzetten tegen (art. 26 van de wet), toegang (art.34 tot 38 van de wet) en rectificatie (artikel 36 van de wet) gegevens over u. Zo kunt u eisen dat worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd informatie over u die onjuist, onvolledig, misleidend, verouderd of waarvan de inzameling of het gebruik, openbaarmaking of de opslag is verboden.

 * Onder de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en de Code van intellectueel eigendom van 1 juli 1992 elke gehele of gedeeltelijke reproductie voor collectief gebruik is strikt verboden zonder toestemming van Camping Oceaan.
 * De logo’s, afbeeldingen en handelsmerken op deze site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
 * Deze site kan, zonder zijn medeweten, via hypertekstkoppelingen aan andere sites zijn gekoppeld. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.
 * De gebruiker erkent dat het gebruik van deze site onder Frans recht valt.

Photo Credit: Camping - Christophe Latard - Koromarketing Brittannië - Aquaticamp

Volgens de bepalingen van de Code met betrekking tot "de consument mediation-proces," de klant recht op gratis gebruik maken van de bemiddeling dienst aangeboden door de camping Oceaan.
De aldus voorgestelde mediator "consumptiewet" is MEDICYS.

Dit bemiddelingsapparaat kan worden bereikt door:

elektronische manier: www.medicys.fr;

of per post: MEDICYS- Centrum voor bemiddeling en minnelijke schikking van de gerechtsdeurwaarders - 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Parijs »

Privacybeleid

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD

Twee soorten persoonlijke gegevens worden verzameld op de website https://www.camping-ocean.com

- Gegevens ingevoerd en verzonden via formulieren
- Gegevens verzameld door de doelgroepmeetfunctie van Google Analytics

VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die worden verzameld op de site SAS OCEAN, SAS geregistreerd bij de RCS [St Nazaire - 30982499300013]. En met maatschappelijke zetel op 15 Route de la Maison Rouge BP 15 44490 Le Croisic

DEFINITIEVE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de verschillende formulieren op de site is gericht op:

- Neem contact op met de personen die een reservering op de site hebben geregistreerd
- Sta toe dat nieuwsbrieven door onze diensten worden verzonden

Door het formulier in te vullen en de betreffende toestemmingen voor toestemming te controleren, gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de zakelijke relatie.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Google Analytics-tool voor doelgroeptracking op de site heeft als doel:

 

Analyseer het gedrag van gebruikers op de site om hun doelgroep te meten en hun prestaties te verbeteren.
Google Analytics gebruikt cookies van derden om gebruikers te onderscheiden. Cookies zijn tekstbestanden die zijn geïnstalleerd op de terminal van internetgebruikers. Ze bevatten geen nominatieve informatie, alleen ID’s die willekeurig zijn gemaakt.
Door de site te bezoeken, gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat de persoonlijke gegevens die door Google Analytics worden verzameld, worden verwerkt met het doel het gedrag van internetgebruikers te analyseren om de prestaties van de site te verbeteren.
 

DUUR VAN DE RETENTIE VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS

De via de formulieren verzamelde gegevens worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar vanaf het indienen van het formulier.
De cookies die door de doelgroepmeetfunctie van Google Analytics worden gebruikt, hebben de volgende levensduur:

- _ga: 2 jaar
- _ gid: 24 uur
- _gat: 1 minuut

VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens betreffende u en verzameld door de site https://www.camping-ocean.com zijn uitsluitend bedoeld voor het bedrijf SAS OCEAN en zullen uitsluitend worden geëxploiteerd in het kader van het verzoek dat via het formulier wordt toegelicht.

In geen geval zullen de persoonlijke gegevens die op de formulieren worden ingevoerd en verzonden, worden verzonden, verhuurd of in de handel worden gebracht aan derden.

Medewerkers van SAS OCEAN zullen een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen die hen verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren op straffe van sancties.

LOCATIE VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De hosting-servers van de site zijn uitsluitend gevestigd in Frankrijk, binnen de Europese Unie.

SAS OCEAN verbindt zich ertoe om geen overdracht van persoonlijke gegevens naar een niet-lidstaat van de Europese Gemeenschap.

VEILIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De site wordt gehost op onze eigen beveiligde servers.
Alle pagina’s bevinden zich in HTTPS-veilige modus, TLS 1.2 / RSA 2048-bits (SHA256withRSA). Het is een beveiligingsprotocol dat de inhoud van de uitwisselingen tussen de browser en de databaseservers codeert. Hiermee wordt voorkomen dat de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden ingevoerd en verzonden, gemakkelijk door derden kunnen worden gelezen tijdens de doorgifte.

Het verzenden of opslaan van persoonlijke gegevens is echter nooit volledig veilig. Dientengevolge kunnen we niet garanderen dat de informatie die wordt verzonden of opgeslagen op de hostingservers, waterdicht beveiligd is.

GEDEELTANTEERD AAN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

[NAAM VAN DE DELEGATE] is de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van SAS OCEAN. Hij is verantwoordelijk voor de conformiteit van de activiteiten van het bedrijf met het nieuwe Europese wettelijke kader van de RGPD en voor samenwerking met de toezichthoudende autoriteit.

U kunt per e-mail contact met hem opnemen op:
[SOCIÉTÉ] Functionaris voor gegevensbescherming - 15 Route de la Maison Rouge Postbus 15 44490 Le Croisic

RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (RGPD), hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u daarover kunt u oefenen met behulp van het contactformulier of door een brief te sturen naar SAS OCEAN - 15 Route van het Rode Huis BP 15 44490 Le Croisic

Alle foto’s, teksten en video’s op deze site hebben geen contractuele waarde.

Herroepingsrecht:

Artikel L.121-20-4 van de Code de la consommation, waarin wordt bepaald dat de bepalingen van artikel L.121-20 van dezelfde Code, met betrekking tot de optie aangeboden aan de consument om zijn herroepingsrecht uit te oefenen in een 7-daagse periode "is niet van toepassing op contracten voor logies, vervoer, catering en vrijetijdsdiensten die op een bepaalde datum of periode moeten worden verleend".

Niet-contractuele foto's en plannen

Camping la Océan promo 1
Camping la Océan promo 2
Camping la Océan promo 3
Camping Océan video

Back to Top

Brochure

brochure du camping

Contrat de réservation

Contrat de réservation

Plan du camping

plan du camping

Conditions de réservations

plan du camping

Coordonnées/Contact

15 Route de la Maison Rouge
BP 15 44490 Le Croisic
Telephone : +33(0)2 40 23 07 69
Fax : +33(0)2 40 15 70 63
  • Contact
  • Actualités

    Welkom


    vrijdag 3 April 2020

    GOEDE DAG EN WELKOM OP ONZE
    CAMPING VILLAGE &SPA DE L’OCÉAN IN CROISIC!