Algemene reserveringsvoorwaarden

BELANGRIJK

Alle huurprijzen zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen of verhuurd. Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden. Reserveringen kunnen per e-mail of telefonisch worden gemaakt, maar met een schriftelijke bevestiging (ondertekend contract met aanbetaling) binnen 7 dagen, na deze periode, zal de optie worden geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving. Na ontvangst van uw reservering en aanbetaling (inclusief 25 € niet-aftrekbare en niet-restitueerbare reserveringskosten, aangeboden annuleringsgarantie), sturen wij u een reserveringsbevestiging.

KAMPEERPLAATSEN

Aankomst 14.00 uur - vertrek 12.00 uur
Elk perceel dat niet voor 12.00 uur ’s middags is vrijgemaakt, wordt automatisch in rekening gebracht voor een extra nacht. Het saldo van uw verblijf dient 30 dagen voor aankomst te worden betaald.

VERHUUR

Aankomst: 16h00-19h00 (buiten het seizoen) / 16h00-20h00 (juli/augustus)

Presenteer u aan de receptie met uw voucher. Elke late aankomst moet absoluut voor 18.00 uur worden gemeld, zodat we de nodige regelingen kunnen treffen voor uw aankomst op de camping. Het vertrek vindt plaats tussen 9:00 uur en 10:00 uur (buiten het seizoen) / 8:30 uur en 10:00 uur (juli/augustus), na deze tijd wordt een extra dag in rekening gebracht. In geval van late aankomst of vervroegd vertrek zijn de gereserveerde data volledig verschuldigd, evenals de daaraan verbonden kosten. Bij verhuur dient het saldo van uw verblijf 30 dagen voor de aankomstdatum te worden betaald.. Bij het ontbreken van betaling binnen deze termijn wordt uw reservering automatisch geannuleerd.
Wanneer u het saldo stuurt, stuur ons dan een stortingscheque van 300 € en een gefrankeerde enveloppe naar uw adres. Na controle door ons na uw vertrek, zullen wij de staat van netheid van de verhuur beoordelen. Als dit bevredigend wordt bevonden, wordt de cheque in de bijgeleverde enveloppe aan u geretourneerd. Als er geen gefrankeerde enveloppe is verzonden, wordt de cheque ter plaatse vernietigd en wordt u een e-mail gestuurd om de vernietiging te bevestigen.
Vergeet niet om uw lakens, hoeslakens en kussenslopen mee te nemen. De huurders en de kampeerplaatsen worden bewaard tot 11:00 uur de dag na de datum van uw aankomst, na deze tijd zonder nieuws van u, worden ze niet meer gehouden.

ANNULERING

In geval van annulering wordt het volgende ingehouden of blijft u verschuldigd: reserveringskosten en als schadevergoeding voor contractbreuk: een bedrag gelijk aan 20% van de totale kosten van uw verblijf als u meer dan 30 dagen voor de datum van uw aankomst annuleert, een bedrag gelijk aan de totale kosten van uw verblijf als u minder dan 30 dagen voor de datum van uw aankomst annuleert. Alle annuleringen moeten per aangetekende brief met bewijs worden gedaan. Een ANNULERINGGARANTIE is inbegrepen in uw huurcontract: voor uw vertrek, als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: ernstige ziekte of een ernstig ongeval of overlijden: uzelf of uw echtgenoot, een van uw voorouders of nakomelingen, schoonzonen of schoondochters; overlijden van een broer, zus, zwager of schoonzuster; aanzienlijke materiële schade aan uw eigen eigendommen die uw aanwezigheid vereist; economisch ontslag; ongeval of totale diefstal van uw voertuig en/of caravan tijdens de (directe) reis naar de verblijfplaats; het verkrijgen van een contract voor onbepaalde tijd na de datum van de reservering van de huuraccommodatie.

INTERNE REGELS

De kampeerder dient zich te houden aan de regels en voorschriften van de camping en aan die van de zwembaden. De camping is niet verantwoordelijk voor enige schade of achteruitgang die kan optreden aan de persoonlijke bezittingen van de kampeerders..
Honden van de eerste en tweede categorie zijn verboden. Honden moeten getatoeëerd en ingeënt worden, ze moeten aan de lijn gehouden worden.
Indien een inwoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de inrichting niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dit nodig acht, mondeling of schriftelijk de verstoring staken.
In geval van ernstige of herhaaldelijke overtreding van het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de beheerder om zich eraan te houden, kan de beheerder het contract opzeggen. In geval van een strafbaar feit kan de manager de politie inschakelen.
Verkeer: de snelheidslimiet is 10 km/u. De poorten zijn gesloten tussen 23:00 en 7:00 uur ’s morgens,, al het verkeer is in deze periode verboden. Vestiging onder videobewaking.
Camping de l’Océan behoudt zich het recht voor om alle fotografische media te gebruiken waar u voor haar publicaties verschijnt. Het dragen van de armband (die u bij aankomst wordt gegeven) is permanent MANDATORIEEL tot het einde van uw verblijf. Het geeft toegang tot de animaties, zwembaden en draagt bij aan het versterken van de veiligheid in het etablissement.

Beste klanten, deze elementen zijn nodig om misverstanden te voorkomen, wij danken u voor uw vertrouwen en wensen uw volgende vakantie tot een totaal succes te maken.

Fijne vakanties

Niet-contractuele foto's, video's en plannen